Välkommen till EA Källa AB

Vi utför alla typer av rör och ventilations­entreprenader.

EA Källa AB är ett företag inom VVS industrin, som utför entreprenader inom installation av vatten, avlopp, kyla, värme och ventilation.

Våra kompetenser

Våra kompetenser genom hela byggprocessen

Med vår gemensamma projekteringsavdelning och kalkylavdelning, samt vår inköpsavdelning som har erfarenhet på en internationell leverantörsmarknad, så kan vi genomföra våra uppdrag till en hög effektivitet, säker kontroll och bra tekniska lösningar, vi kan ha både en rådgivande och producerande roll i alla typer av projekt.

En person som håller i en utbildning.