Välkommen till EA Källa AB

Vi utför alla typer av rör och ventilations­entreprenader.

EA Källa AB är ett företag inom VVS industrin, som utför entreprenader inom installation av vatten, avlopp, kyla, värme och ventilation.

Personalen

Vår personal

Personalen är EA källas viktigaste tillgång, vi tillser att vår produktionspersonal kontinuerligt genomgår utbildning i bland annat Säker Vatten, Heta Arbeten och licenssvetsning.

Vår produktionspersonal har samtliga utbildning och certifikat för att kunna utföra arbeten på hög höjd med hjälp av olika typer av personlyftanordningar. Samtliga anställda som har sin verksamhet i Sverige har självklart ID06-legitimation.

Två medarbetare som diskuterar.