Välkommen till EA Källa AB

Vi utför alla typer av rör och ventilations­entreprenader.

EA Källa AB är ett företag inom VVS industrin, som utför entreprenader inom installation av vatten, avlopp, kyla, värme och ventilation.

Miljöledningssystem

Miljöledningssystem

  • EA Källas miljöpolicy är att leverera material och arbetsmetoder, som skonsamt påverkar den inre och yttre miljön.
  • Vi ska bidra till en förbättring av vår miljö genom ett samarbete med kunder och projektörer vid val av material och arbetsmetoder för att förebygga föroreningar.
  • Alla våra medarbetare ska öka kunskapen om miljöns betydelse.
  • Att vi ska följa tillämpningsbara lagar och andra av oss definierade miljökrav.
  • Ett ständigt förbättringsarbete pågår i arbetet med miljöledningssystem för EA Källa.
En mamma och ett barn ute i naturnen.