Välkommen till EA Källa AB

Vi utför alla typer av rör och ventilations­entreprenader.

EA Källa AB är ett företag inom VVS industrin, som utför entreprenader inom installation av vatten, avlopp, kyla, värme och ventilation.

Kvalitet

Kvalitet

EA Källas anställda ska ha som övergripande mål att utföra installationer och tjänster med hög och jämn kvalitet som överensstämmer med kundens krav och förutsättningar.

Samtliga anställda på EA Källa arbetar kontinuerligt för en ständig utveckling och förbättring av företagets kvalitetssystem.

En elektriker som är på uppdrag.